Bulgarian languageEnglish language

Салон за красота Grazia SPA


Салон за красота :: Grazia SPA :: Масажи

КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ

Съвременният класически масаж се развива в средата на XIX век в Швеция и е свързан с името на Хенрих Линг (1776-1839), който успоредно с школа¬та за лечебна гимнастика прилагал и лечебния масаж. Поради това в някои страни такъв вид масаж се нарича шведски масаж. Линг е разработил основните похвати на масажа: поглаждане, разтриване, омачкване и вибрация, които за повече от 170 години са се променили твърде малко. Той организирал първия масажен курс в Европа в Стокхолм през 1813 г.

В началото на XX век, с развитието на неврофизиологията, теоретично и практически се разработват специалните рефлекторни масажни видове. Те са изградени на принципа на нервизма и невровегетативната регулация и рефлекторните взаимовръзки между отделните органи и тъкани. Напоследък широко навлизат в практиката някои стари далекоизточни масажни методи, като акупресура, шиатцу, зонотерапия и др.

У нас развитието на масажа в общи линии следва това на Европа, но с някои национални особености.

В българската народна медицина „разтривките" винаги са били на почит и са се правили от народни лечители и възрастни жени. Известно влияние у нас са оставили турците. От тях сме наследили теляците в баните, които допреди няколко десетилетия са практикували енергичен масаж заедно с изтриване на тялото. Курсове за обучение на масажисти е имало у нас още през 20-те и 30-те години на XX век. Проф. Сахатчиев е положил основите на системното преподаване на лечебен масаж преди Втората световна война.

Веднага след войната с особен ентусиазъм са провеждали курсове по лечебен масаж д - р Т. Тодоров, д - р Ив. Диканаров, доц. Д - р Л. Бонев. Техни ученици и приемници са доц. Д - р Т. Краев и доц. Л. Тодоров. Масажът става раздел на физикалната медицина и се изучава както от лекарите, специализиращи физикална медицина и рехабилитация, така и от рехабилитатори и масажисти.

Първият курс за рехабилитатори със системно изучаване на масаж е бил организиран през 1961 г., а първият курс за незрящи масажисти, по инициатива на С. Карафезов, започва през 1976 г. с преподавател доц. д-р Т. Краев. Преподаватели на рехабилитаторите са били д-р Ив. Диканаров, доц. Д - р Т. Краев и доц. Л. Тодоров. За обучението на рехабилитатори и масажисти, особено за практическото усвояване на техниките на масажа са допринесли: Сл. Делибозов, Й. Пенева, Б. Божилова, Д. Янкова, Ц. Пантева, П. Монева, Е. Левонян, М. Стоилова, М. Апостолова.

За внедряването на акупресурата принос има доц. Д - р Ив. Кирова.

Масажи
Цени
Често задавани въпроси

 
YouTube кампания Facebook кампания © 2010 - 2015 Grazia SPA